Aansprakelijkheid

Welke risico's zijn verzekerd?

Met een aansprakelijkheidsverzekering zijn u en uw gezin als particulier verzekerd voor aansprakelijkheid voor materiële schade en letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiële problemen naar aanleiding van door u veroorzaakte schade. De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering. Bij deze verzekering is soms een eigen risico van toepassing. Voor sommige situaties is de aansprakelijkheidsverzekering niet bedoeld. U moet dan denken aan aansprakelijkheid naar aanleiding van een ongeval veroorzaakt met uw auto, motor, brom- of snorfiets. Dit geldt ook voor aansprakelijkheid voor schade die u hebt veroorzaakt tijdens uw werk. Hiervoor kan een andere verzekering worden afgesloten. 

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

De verzekeraar kijkt naar de situatie van u en uw gezin. Met deze informatie bepaalt de verzekeraar de premie.

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

  • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
  • De kosten van een rechtszaak.
  • Het regelen van de schade.
  • Het onderzoek door deskundigen.
  • Bereddingskosten.