Abonnementen

Beloning via een serviceabonnement

Voor het beheer en het afsluiten van complexe produkten worden wij bij voorkeur beloond via een maandelijks serviceabonnement. Door de complexiteit van producten en de wijze van administeren, nazorg, opleiding, vastlegging, dossiervorming, toezicht en zorgplicht is het niet meer mogelijk om deze diensten op basis van de huidige vergoedingsstructuur te handhaven.

Wij ontvangen voor nieuw af te sluiten complexe produkten geen vergoeding meer van de bank/verzekeraar.

Service abonnement

Wij hebben voor u de volgende serviceabonnementen:

U ziet exact wat onze kosten zijn

In het geval dat u via onze bemiddeling een financieel product aanschaft hoort u vooraf wat de kosten zijn. U krijgt vooraf de abonnementsbrief, de algemene leveringsvoorwaarden, het dienstverleningsdocument en de opdracht tot dienstverlening.