Bankspaarhypotheek

Bij een bankspaarhypotheek spaart u voor de aflossing van de hypotheek. Dit doet u niet via een gekoppelde vezekering maar via een gekoppelde bankspaarrekening: de Spaarrekening Eigen Woning (SEW). Als u dat wilt of moet, kunt u apart een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. U bent dus niet aan één aanbieder gehouden.

U spaart op een spaarrekening (SEW). De rentevergoeding is even hoog als de rente die u over uw hypotheek betaalt.

Voordelen

 • U spaart met een gegarandeerd rendement. Het rendement is even hoog als de hypotheekrente, waardoor u altijd het eindkapitaal bij elkaar spaart.
 • Omdat u niet direct aflost op de hypotheek, is de rente gedurende de hele looptijd aftrekbaar.
 • U spaart belastingvrij in box 1.
 • Als u de bankrekening voortijdig beeïndigt en uw spaarpot laat uitkeren (afkopen), dan krijgt u in de meeste gevallen uw spaarinleg terug, plus de rente daarover.
 • Uw maandelijkse lasten zijn minder gevoelig voor rentewijzigingen, omdat de spaarrente gekoppeld is aan de hypotheekrente (rentedempende werking).

Nadelen

 • Voor de opbouw van belastingvrij vermogen in box 1 bent u gebonden aan fiscale regels. Hierdoor bent u minder flexibel.
 • U bent meestal gebonden aan een en dezelfde geldverstrekker voor uw hypotheeklening en uw spaarrekening.

Fiscale regels bankspaarhypotheek

Voorwaarden

Voor een belastingvrije uitkering van de bankspaarhypotheek gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt een eigen woning en een eigen woning schuld.
 • De spaarrekening is geblokkeerd en mag alleen worden vrijgegeven voor aflossing van de eigen woning schuld.
 • Minimaal 15 jaar of tot uw overlijden moeten er elk jaar bedragen zijn overgemaakt op de spaarrekening.
 • Het hoogste bedrag dat in een jaar wordt overgemaakt op de rekening mag niet meer bedragen dan tien maal het laagste bedrag (de zogenoemde bandbreedte).
 • De behaalde rente blijft binnen de spaarrekening.
 • De spaarrekening is ondergebracht bij een bankbedrijf volgens de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Vrijstellingen

Op het moment dat u de spaarrekening gebruikt om de eigen woning schuld af te lossen, kijkt de belastingdienst of aan bovenstaande voorwaarden is voldaan.

 • is dat het geval, dan is de uitkering tot €36.900,-- (2017) vrijgesteld van belastingen.
 • Hebt u gedurende ten minste 20 jaar een bedrag ingelegd en voldoet u aan de overige vereisten, dan geldt een vrijstelling van €162.500,-- (2017).
 • De vrijstelling is nooit hoger dan het bedrag aan eigenwoningschuld dat u aflost.
 • Ontvangt u meer dan de vrijstelling, dan betaalt u inkomstenbelasting (box 1 tarief) over het rentebestanddeel in het gedeelte boven de vrijstelling. De vrijstellingen worden jaarlijks geïndexeerd.