Gebouwenverzekering voor bedrijven

Hoofdpunten

 • Dekking voor materiele schade aan gebouwen op basis van "alles is gedekt, tenzij.."
 • Gezamenlijke roerende eigendommen van de VvE meeverzekerd tot €10000,-
 • Glas is standaard meeverzekerd.
 • Om onderverzekering te voorkomen kent het Zakenpakket een bescherming van 10%.
 • Schade ten gevolge van inductie/overspanning is, ongeacht de oorzaak, meeverzekerd.
 • In geval van waterschade worden ook de kosten van hak en breekwerk vergoed.
 • Bereddings-en expertisekosten zijn meeverzekerd.
 • Boven het verzekerd bedrag zijn gedekt:
  • 10% opruimingskosten.
  • Kosten van herstel van tuinaanleg, beplanting en bestrating.
 • Huurderving door het onbruikbaar worden van het gebouw is meeverzekerd.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen bestaande gebouwen en nieuwbouw.
 • Het verzekerd bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
 • Kosten van vervoer en opslag, die verzekeringnemer moet maken om na schade de verzekerde zaken elders op te slaan als gevolg van het onbruikbaar worden van het bedrijfsgebouw.

Optioneel

 • Mogelijkheid tot meeverzekeren van een aanvullende dekking.
 • Fundamenten zijn eenvoudig mee te verzekeren