Extra kostenverzekering

Hoofdpunten

De standaarddekking voor de Extra Kostenverzekering is:

  • Dekking voor extra kosten als gevolg van directe materiële schade aan gebouwen of inventaris/goederen door onder andere brand, storm, diefstal en waterschade.
  • Schade door sneeuwdruk is meeverzekerd.
  • Bereddings- en expertisekosten zijn meeverzekerd.
  • Het verzekerd bedrag is een premier risque bedrag met een uitkeringstermijn van 52 weken.
  • Schade ten gevolge van inductie/overspanning is, ongeacht de oorzaak, meeverzekerd.
  • Geen maximering van de schade-uitkering op schade bij inductie/overspanning (25%) als het risico is beveiligd volgens NPR 8110 of NEN-EN-IC 62305.

Optioneel

  • Naast de standaarddekking kan gekozen worden voor de dekking "brand".
  • De standaarddekking is in veel gevallen uit te breiden met een uitgebreide dekking voor waterschade (horizontale waterschade, wateropeenhoping en schade door hagelinslag).