Goederentransportverzekering

Hoofdpunten

  • Dekking voor verlies en beschadiging van verzekerde zaken, ongeacht de oorzaak.
  • Onder de dekking zijn begrepen de kosten van herstel van verpakking of materiaal en de waardevermindering van verzekerde zaken.
  • Tijdelijke vervanging van het vervoermiddel is gedekt.
  • De verzekerde zaken zijn gedurende transport en verblijf ononderbroken verzekerd binnen de EU inclusief Noorwegen en Zwitserland, dit geldt ook voor laden en lossen.
  • Ook zijn de kosten ter voorkoming en vermindering van schade, ten behoeve van averij-grosse en van lossing, opslag en herlading gedekt.
  • Er is geen sprake van een nachtclausule, het voertuig moet dan wel beveiligd zijn conform VBV beveiligingsklasse 2. Als dat niet het geval is geldt er een eigen risico van € 500,-. Het vervallen van de nachtclausule geldt niet bij vervoer van audio/visuele apparatuur.