Inventaris/goederenverzekering

Hoofdpunten

De standaarddekking voor de inventaris/goederenverzekering is:

 • Dekking voor directe materiële schade aan inventaris/goederen door onder andere brand, diefstal en waterschade.
 • Schade door sneeuwdruk is meeverzekerd.
 • Om onderverzekering te voorkomen kent het zakenpakket een bescherming van 10%.
 • Schade ten gevolge van inductie/overspanning is, ongeacht de oorzaak, meeverzekerd.
 • In geval van waterschade worden de kosten van hak- en breekwerk vergoed.
 • Bereddings-en expertisekosten zijn meeverzekerd.
 • Boven het verzekerd bedrag zijn gedekt:
  • Schade aan geld en geldswaardig papier met een maximum van €1000,-.
  • 10% opruimingskosten.
  • Kosten van noodzakelijke verbeteringen en voorzieningen.
 • Interieurverbetering (huurdersbelang) en eigendommen van derden zijn meeverzekerd voor zover het verzekerd bedrag daarvoor toereikend is.
 • Bij een combinatie van een schade aan het gebouw, inventaris/goederen, kantoorelectronica of kostbaarheden op hetzelfde adres geldt het (hoogste) eigen risico éénmaal.
 • Ook bij een brand of een brand/diefstaldekking zijn opruimingskosten tot 10% meeverzekerd.
 • Geen maximering van de schade-uitkering op schade bij inductie/overspanning (25%) als het risico beveiligd volgend NPR 8110 of NEN-EN-IC 62305.

Optioneel

 • Koelschade kan worden meeverzekerd.
 • Geld kan voor een hoger bedrag worden verzekerd dan standaard is gedekt.
 • Naast de standaarddekking kan gekozen worden uit de dekkingen "brand"of "brand/diefstal'.
 • De standaarddekking is in veel gevallen uit te breiden met een uitgebreide dekking voor waterschade (Horizontale waterschade, wateropeenhoping en schade door hagelinslag).
 • Hogere percentages aanvullende dekking kunnen worden bijverzekerd.