Kantoorelectronicaverzekering

Hoofdpunten

 • Dekking voor directe materiële schade aan kantoorelectronica door alle van buiten komende onheilen.
 • Dekking voor schade als gevolg van brand, ontploffing en kortsluiting door eigen gebrek of bederf.
 • Bereddings- en expertisekosten zijn meeverzekerd.
 • Boven het verzekerd bedrag zijn gedekt:
  • Opruimingskosten,
  • Aanpassingskosten, maximaal 10%, met een maximum van € 25.000,
  • Reconstructiekosten, maximaal 10%.
 • Ook dekking tijdens transport en verblijf elders in de Benelux en Duitsland met een maximum verzekerd bedrag van € 5.000,-.
 • Schade ten gevolge van inductie/overspanning is, ongeacht de oorzaak, meeverzekerd.
 • Bij een combinatie van een schade aan het gebouw, inventaris/goederen, kantoorelectronica of kostbaarheden op hetzelfde adres geldt het (hoogste) eigen risico éénmaal.