Kostbaarhedenverzekering

Hoofdpunten

  • Dekking voor directe materiële schade aan kostbaarheden (antiek, schilderijen of fotoapparatuur) door alle van buiten komende onheilen.
  • Ook dekking voor brand al dan niet het gevolg van enig gebrek, vermissing, diefstal, beroving en afpersing.
  • Voor verzekerde kunstvoorwerpen, ook dekking tijdens overbrenging naar een ander adres.
  • Voor apparatuur is de verzekering van kracht waar ook ter wereld.
  • Bij een combinatie van een schade aan het gebouw, inventaris/goederen, kantoorelektronica of kostbaarheden op hetzelfde adres geldt het (hoogste) eigen risico éénmaal.