Krediethypotheek

Een krediethypotheek is een doorlopend krediet met uw eigen woning als onderpand. U spreekt van tevoren een kredietlimiet af met de geldverstrekker. Binnen deze kredietlimiet kunt u zo vaak als u wilt geld opnemen of aflossen, totdat de afgesproken limiet is bereikt. De hoogte van de kredietlimiet is afhankelijk van uw inkomen en de waarde van uw woning. Een krediethypotheek werd vaak afgesloten door mensen die (tijdelijk) extra geld nodig hebben voor bijvoorbeeld een verbouwing, zorginkoop of aanvulling op pensioen. Werd, want de krediethypotheek wordt nauwelijks nog aangeboden door geldverstrekkers.

Voordelen

  • U betaalt alleen rente over het opgenomen geld uit de hypotheek.
  • Gebruikt u het opgenomen krediet voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van uw woning, dan is de rente aftrekbaar in box 1.

Nadelen

  • U kiest verplicht voor variabele rente en kunt de rente dus niet voor een langere periode vastzetten.
  • Gebruikt u het opgenomen krediet niet voor de aanschaf of verbetering van de eigen woning, dan is de rente niet aftrekbaar in box 1.

De regels voor hypotheekrenteaftrek zijn per 1 januari 2013 gewijzigd. Als u een krediethypotheek hebt, dan valt slechts het bedrag dat besteed is aan de eigen woning onder het overgangsrecht. Als u na 31 decemer 2012 meer geld opneemt en aan de woning besteed, dan valt dit onder de nieuwe regeling. Dit gedeelte moet u minimaal annuïtair aflossen om recht te houden op renteaftrek.