Motorrijtuigen

De meest voorkomende dekking zijn:

 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
 • Beperkte cascodekking.
 • Volledige cascodekking.

Welke risico's zijn verzekerd?

 • Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen.
  De Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen is wettelijk verplicht als u een motorvoertuig hebt. Dit betekent dat u strafbaar bent wanneer u niet voldoet aan deze verplichting. U bent verzekerd als u schade bij anderen veroorzaakt met uw motorvoertuig en daarvoor aansprakelijk bent. U bent verzekerd voor zowel materiële schade als letselschade veroorzaakt aan anderen dan uzelf. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiële problemen naar aanleiding van de door u veroorzaakte schade. De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering. Met de Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen bent u niet verzekerd voor schade aan uw motorvoertuig, hier zijn de beperkte cascoverzekering en volledige casoverzekering voor. Deze verzekeringen kunt u naast de verplichte Wettelijke aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen afsluiten.

 • Beperkte cascoverzekering.
  Met een beperkte cascoverzekering is uw motorvoertuig verzekerd voor bijvoorbeeld diefstal en schade door een storm, brand of bliksem. Ook wanneer u een aanrijding hebt met een dier of ruitschade hebt bent u verzekerd. Bij deze verzekering is meestal een eigen risico van toepassing.

 • Volledige cascoverzekering.
  Met een volledige cascoverzekering bent u, naast alle schade die gedekt wordt door een beperkte cascoverzekering, ook verzekerd voor schade die u zelf hebt veroorzaakt aan uw motorvoertuig. Wanneer iemand schade aan uw motorvoertuig veroorzaakt, dan bent u ook verzekerd. Eerst zal de verzekeraar de schade aan u vergoeden. De verzekeraar zal dan vervolgens de schade op de dader verhalen. Op deze manier krijgt u snel en gemakkelijk uw schade vergoed. Bij deze verzekering us meestal een eigen risico van toepassing.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • Uw leeftijd.
 • Kenmerken van het motorvoertuig, waaronder de prijs en het gewicht.
 • Waar u woont.
 • Het aantal kilometers dat u per jaar rijdt.
 • Of de auto, motor of brom- of snorfiets privé of zakelijk wordt gebruikt.
 • Hoeveel schadevrije jaren u hebt.

Wat wordt er behalve de schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve de schade, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
 • De kosten van een rechtszaak.
 • Het regelen van de schade.
 • Het onderzoek door deskundigen.
 • Bereddingskosten.
 • De kosten van het slepen van uw motorvoertuig na een ongeluk.
 • Incident Management Personenauto's. Hierbij zijn alle verschillende partijen aangesloten, waaronder verzekeraars. Mede door Incident Management Personenauto's wordt ervoor gezorgd dat de weg zo snel mogelijk wordt vrijgemaakt nadat een ongeluk is gebeurd.
 • Waarborgfonds Motorverkeer. Het Waarborgfonds wordt gefinancierd door alle in Nederland werkzame motorrijtuigenverzekeraars. Zo kan bijvoorbeeld schade veroorzaakt door onbekenden of door een onverzekerd voertuig worden uitgekeerd.
 • Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars. Alle in Nederland werkzame motorrijtuigenverzekeraars zijn lid van het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars en financieren grotendeels deze vereniging. Het Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars houdt zich bezig met het regelen van schaden veroorzaakt door buitenlandse motorvoertuigen in Nederland.