Nationale Hypotheek Garantie

Met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) geeft u uw geldverstrekker de zekerheid dat uw hypotheekschuld wordt terugbetaald. In ruil daarvoor betaalt u minder hypotheekrente. U kunt NHG krijgen als u een lening afsluit voor het kopen van een woning, maar ook als u al een eigen woning bezit en deze wilt verbouwen (kwaliteitsverbetering).

Voorwaarden NHG

U kunt een hypotheek met NHG aanvragen via een hypotheekadviseur of direct bij de bank die uw hypotheek verstrekt. Deze beoordeelt of u aan alle voorwaarden van de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (de stichting achter de NHG) voldoet. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De maximale kostengrens voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is € 247.450,-- (101% marktwaarde).
 • Voor woningen met energiebesparende voorzieningen bedraagt dit € 259.700,-- (106% marktwaarde). De extra financieringsruimte moet natuurlijk volledig besteed worden aan de energiebesparende voorzieningen.
 • De maximale hypotheek bij oversluiten is € 247.450,--
 • De maximale koopsom bij bestaande bouw en nieuwbouw is € 245.000,-- (per 1 januari 2017).
 • De marktwaarde vrij van huur en gebruik van een bestaande woning moet blijken uit een taxatierapport dat is uitgebracht door tussenkomst van een gecertificeerd validatie-instituut.
 • Bij nieuwbouw moet er een waarborgcertificaat zijn afgegeven door een instelling aan wie Stichting GarantieWoning haar keurmerk heeft verleend.

Kosten NHG

Voor NHG betaalt u een eenmalig bedrag. In 2017 is dit 1% over het totale hypotheekbedrag. In ruil voor de NHG-zekerheid bieden geldverstrekkers een rentekorting op de hypotheek. Dit voordeel kan oplopen tot 0,9% per jaar.

Oversluiten naar NHG

U kunt uw hypotheek omzetten naar een hypotheek met NHG, zodat u een veilige, verantwoorde en voordelige hypotheek hebt tegen een lagere hypotheekrente. Er zijn wel voorwaarden verbonden aan oversluiten:

 • De hypotheeksom is maximaal € 247.450,--.
 • Met energiebesparende maatregelen is de hypotheeksom maximaal € 259.700,-- (1 januari 2017), inclusief bijkomende kosten.
 • De hypotheeksom is aflossingsvrij voor maximaal 50% van de oorspronkelijke marktwaarde. De oude hypotheek moet voor 1 januari 2013 zijn afgesloten.
 • U moet een deel van de hypotheek gebruiken voor kwaliteitsverbetering van de woning en/of de aanschaf van energiebesparende maatregelen. De geldverstrekker vraagt een kostenspecificatie van de woningverbetering en stelt soms een minimale eis aan het bedrag dat u daarin gaat investeren.

Kosten waarmee u rekening moet houden:

 • Boeterente, die u betaalt als u uw huidige hypotheek voortijdig aflost.
 • Kosten voor kwaliteitsverbetering en/of energiebesparende maatregelen.
 • Notariskosten.
 • Taxatiekosten.
 • Adviseurskosten.
 • Borgtochtprovisie.

Restschuld en NHG

Als uw huis bij verkoop minder opbrengt dan de hoogte van uw hypotheekschuld op dat moment, dan hebt u een restschuld. Hebt u een hypotheek met NHG afgesloten? Dan vergoedt de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen uw restschuld aan de geldverstrekker. Soms moet u deze alsnog terugbetalen, soms wordt de restschuld kwijtgescholden.

Voorwaarden voor het kwijtschelden van de restschuld:

 • U kunt de hypotheeklasten niet meer opbrengen, door (echt)scheiding, arbeidsongeschiktheid, werkloosheid of het overlijden van uw partner.
 • U bestrijdt betalingachterstand door zoveel mogelijk uw hypotheeklasten te blijven betalen.
 • Uw woning is met toestemming van de geldverstrekker verkocht met behulp van een makelaar.
 • U hebt uw woning netjes bewoond.
 • U bent niet meer in staat om de ontstane restschuld uit eigen gelden te betalen.

Woonlastenfaciliteit

Als u door werkloosheid, arbeidsongeschikheid, echtscheiding of overlijden van uw partner tijdelijk uw hypotheek niet meer kunt betalen, geeft de woonlastenfaciliteit van NHG u extra tijd betalingsproblemen op te lossen en zo gedwongen verkoop te voorkomen. De woonlastenfaciliteit is een extra borgstelling voor een aanvullende lening. Daarmee kunt u gedurende een aantal jaren een deel van de woonlasten betalen. Dat geeft u dan meer tijd om te voorkomen dat uw woning gedwongen moet worden verkocht.