Pleziervaartuigenverzekering

Welke risico's zijn verzekerd?
Met een pleziervaartuigenverzekering is aansprakelijkheid verzekerd voor schade die u met uw boot veroorzaakt en schade die aan uw boot wordt veroorzaakt. Dit laatste voor zover schade aan uw boot is meeverzekerd. U bent dan ook verzekerd als iemand uw boot express kapot maakt of beschadigt en voor schade veroorzaakt door van buiten komende onheilen zoals brand, ontploffing en diefstal. Kijk hiervoor goed in uw polisvoorwaarden. Wanneer u aansprakelijk bent voor schade bij anderen veroorzaakt, bent u verzekerd voor zowel materiele schade als letselschade. De kosten hiervan kunnen hoog oplopen. Met deze verzekering beschermt u zich tegen financiele problemen naar aanleiding van door u veroorzaakte schade. De schade die De Noordhollandsche vergoedt is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering. Ook de spullen in uw boot zijn verzekerd. Kijk goed in uw polisvoorwaarden welke spullen dit zijn.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

 • Wat voor soort boot u hebt.
 • Het materiaal waarvan uw boot is gemaakt.
 • De maximale snelheid van uw boot.
 • De prijs van uw boot.
 • Het bouwjaar van uw boot.
 • Het gebied waar u met uw boot vaart.
 • Schadeverleden.

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

 • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
 • Het regelen van de schade.
 • De kosten van het vervoer van uw boot.
 • Het onderzoek door deskundigen.
 • Bereddingskosten.