Rechtsbijstandverzekering

Hoofdpunten

 • Rechtsbijstand, gespecialiseerd juridisch advies en vergoeding van kosten wanneer een advocaat moet worden ingeschakeld.
 • Rechtsbijstand tot en met de hoogste instantie in Nederland.
 • Dekking voor het verzekerde bedrijf voor vrijwel alle rechtsgebieden en binnen de gedekte hoedanigheid.
 • Ook dekking voor werknemers en bestuurders voor het verhalen van tijdens werk opgelopen schade.
 • De rechtshulpverlening wordt verleend door de grootste juridische dienstverleners in Nederland.
 • Vergoeding van alle kosten van rechtsbijstand, ook voor het oproepen van getuigen en deskundigen, zelfs als u bij verlies van een procedure wordt veroordeeld tot betaling van de gerechtskosten van de tegenpartij.
 • Vrije advocatenkeuze als vertegenwoordiging in de gerechtelijke fase noodzakelijk is.
 • Voor de meeste rechtsgebieden geldt geen dekkingssom voor de te maken externe kosten.
 • Als de verzekeringnemer het niet eens is met het standpunt van de rechtsbijstandverzekeraar dat in een zaak geen redelijke kans op succes aanwezig is of hij is het niet eens met de juridische aanpak, dan is er de Geschillenregeling. Dit houdt in dat hij de rechtsbijstandverzekeraar kan verzoeken de zaak door een advocaat van eigen keuze te laten toetsen.
 • Voor de Rechtsbijstandverzekering geldt meestal géén eigen risico.
 • Telefonische juridische adviesservice.
 • Incassorechtsbijstand, waar het de zuivere incasso betreft.
 • Voor veel risico's wordt de dekking inkomende en uitgaande goederen & dienstenstroom aangeboden.

Optioneel

 • Specifiek product voor ZZP'ers.
 • Rechtsbijstandverzekering voor particulieren, voor zover niet standaard in de dekking is opgenomen.
 • Rechtsbijstandverzekering voor (bedrijfs)motorrijtuigen, voor zover niet in de standaard dekking is opgenomen.