Reis- en annulering

Welke risico's zijn verzekerd?

Met een reisverzekering bent u verzekerd voor materiële schade en letselschade die u tijdens uw reis kunt oplopen. De schade die de verzekeraar vergoedt, is vaak vele malen hoger dan de door u betaalde premie voor de verzekering. De reisverzekeraar biedt hulp in het land waar u op vakantie bent en zorgt ervoor dat u zo nodig wordt teruggebracht naar Nederland. Deze verzekering wordt vaak gecombineerd met een annuleringsverzekering. Met een annuleringsverzekering bent u verzekerd voor de annuleringskosten wanneer blijkt dat u onverhoopt niet op vakantie kan of dat u uw vakantie moet afbreken. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren doordat u zelf niet in staat bent om te reizen of dat een familielid ernstig ziek of overleden is. U krijgt dan (een deel van) de reissom terug. Kijk in uw polisvoorwaarden om te controleren welke omstandigheden een geldige reden kunnen vormen om de reis te annuleren.

Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk?

Een aantal dingen is belangrijk als de verzekeraar de premie bepaalt. De volgende zijn het belangrijkst:

  • Het gekozen dekkingsgebied.
  • De gekozen module.
  • Aantal vakantiedagen.
  • Uw gezinssituatie.
  • De reissom.

Wat wordt er behalve schade nog meer van de premie betaald?

Van de premie wordt, behalve schade, ook het volgende betaald:

  • De kosten van voorlichting om schade te voorkomen.
  • Het regelen van de schade.
  • Het onderzoek door deskundigen.
  • Bereddingskosten.