Ruitschade

In geval van ruitschade adviseren wij u het herstel te laten verrichten door:

Bij ruitvervanging wordt het eigen risico verlaagd. Bij reparatie van de ruit geldt geen eigen risico.