Tarieven abonnementen

Particulier abonnement Levensverzekeringen

Eerste kosten

Eenmalig € 300,-- (kosten van inventariseren, adviseren en/of bemiddelen van uw levensverzekeringswensen).

Periodieke kosten

€ 15,-- per halfjaar (inclusief kosten en eventueel verschuldigde BTW maar exclusief de eerste kosten).

Particulier abonnement Uitvaart

Eerste kosten

Eenmalig € 30,-- (kosten van inventariseren, adviseren en/of bemiddelen van uw uitvaartwensen).

Periodieke kosten

€30,-- per jaar (inclusief kosten en eventueel verschuldigde BTW).

Abonnement nazorg hypothecair krediet en vermogensopbouw

Periodieke kosten

€ 15,- per maand (inclusief eventueel verschuldigde BTW en assurantiebelasting).

Abonnement AOV

Periodieke kosten

€ 15,- per maand (inclusief kosten en eventueel verschuldigde BTW).

MKB abonnement

Periodieke kosten

€ 25,- per maand (inclusief eventueel verschuldigde BTW en assurantiebelasting).